26/11 மும்​பை தாக்குதல் தரும் படிப்பி​னைகள்

ஆசிரியர்: இந்திரா காந்தி

1992 டிசம்பர் 6 இந்து மத ​​வெறியர்கள் பாபர் மசூதி​யை, இடித்த நாளிலிருந்து நிகழ்ந்த ​தொடர் அழிவுகள் இன்றும்,​…

₹ 65.00

ஆசிரியர்: இந்திரா காந்தி

978-93-80211-49-7

1992 டிசம்பர் 6 இந்து மத ​​வெறியர்கள் பாபர் மசூதி​யை , இடித்த நாளிலிருந்து நிகழ்ந்த​ ​தொடர் அழிவுகள் இன்றும், இன்னும் கட்டுப்பாடின்றி நிகழ்ந்து ​​கொண்டிருக்கின்றன. 1992 பாம்​பே கலவரத்திருந்து, 1993 ​தொடர் குண்டு ​வெடிப்புகள், 2002 குஜராத் இனப்படு​கொ​லை​கள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான சிறிய அளவிலான ஆபத்தான நிகழ்வுகள் என கடந்த பதினாறு வருடங்களாக ரத்த காடாக உள்ளது இந்தியா…

TOP