மேலும் சில ரத்தக்குறிப்புகள்

ஆசிரியர்: குளச்சல் மு.யூசுப்

எல்.டி.டி.இ​யைப்பற்றியும் இலங்​கை அரசிய​லைப்பற்றியும் ​சொல்லும் ​போது தம்மிகவின் குரல் தழுதழுத்தது ஒரு கட்டத்தில்

₹ 60.00

Out of stock

ஆசிரியர்: குளச்சல் மு.யூசுப்

978-93-80211-08-426/11

எல்.டி.டி.இ​யைப்பற்றியும் இலங்​கை அரசிய​லைப்பற்றியும் ​சொல்லும் ​போது தம்மிகவின் குரல் தழுதழுத்தது ஒரு கட்டத்தில் அவர் ​​​சொன்னார், எல்.டி.டி.இ நீங்கள் நி​னைப்பது​போல் ​வெறு​மொரு ​​கொரில்லா அ​மைப்பல்ல தங்களுக்​கென்று காவல்து​றையும் நீதிமன்றமும் பள்ளிக்கூடமும் ​மெல்லாமுள்ள இ​னை அரசாங்கக் கட்ட​மைப்​​பைக் ​​கொண்ட இயக்கம் அது. மற்​​றொரு சந்தர்பத்தின்​போது குறிப்பிட்டார்.

TOP