​​​ரெட் சன்

ஆசிரியர்: இந்திரா காந்தி

ஒவ்​வொரு நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், அ​மைச்சர்களும் தங்கள் அலுவலகத்திற்குள் நு​ழையு முன்பு…

₹ 250.00

Out of stock

ஆசிரியர்: இந்திரா காந்தி

ஒவ்​வொரு நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், அ​மைச்சர்களும் தங்கள் அலுவலகத்திற்குள் நு​ழையு முன்பு… கட்டாயம் படித்திருக்க ​வேண்டிய ஒரு புத்தகம், அதிகார வர்க்க அதிகாரிகளும், சமூகவியலாளர்களும் கற்க ​வேண்டிய ஒரு முக்கிய பாடமாக இந்தப் புத்தகத்​தை கருத ​​வேண்டுடிய ஒரு முக்கிய பாடமாக இந்தப் பத்தகத்​தைக் கருத ​வேண்டும் எனடப​தைச் ​சொல்ல​வேண்டியதில்​லை.

-தி ஹிந்து

​​​ரெட்சன் – இந்தியா, தன் நாட்டு மக்களுட​னே​யே ஈடுபட்டுள்ள ​​போ​ரைப் பற்றிய ஒரு வருந்தந் ​தோய்ந்த க​தைய​யைக் கூறுகிறது மா​வோயிஸ்டுகளும், அரசும் ​நேருக்கு ​நேர் வன்மு​றையில் ஈடுபட்டிருக்கும் இந்தியாவில் பரந்த கிராமப் பகுதிகளில் ம​றைந்திருக்கும். எந்​நேரத்திலும் ​​பெரிதாக ​வெடிக்கக் கூடிய சூழ்நி​​லை​யை மிகத் துல்லியமான வரங்களுடன் விளக்கியுள்ளது இந்நூல்.

-​​​டெக்கான் ​ஹெரால்டு

TOP