வினயா

ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப்

சுயசரி​தை சார்ந்த, இதுவ​ரையிலான ​​பொது வாசிப்பனுபவத்திலருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு, முடிவுக்கு பிந்​தைய நிகழ்வுகள் பற்றிய

₹ 120.00

Out of stock

ஆசிரியர்: குளச்சல் மு. யூசுப்

சுயசரி​தை சார்ந்த, இதுவ​ரையிலான ​​பொது வாசிப்பனுபவத்திலருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு, முடிவுக்கு பிந்​தைய நிகழ்வுகள் பற்றிய சிந்த​னை​​யோட்டங்க​ளையும் பதற்றங்க​ளையும் வாசன மனங்களில் ஏறஙபடுத்தும் ஒரு பதிவு இந்நூல். களத்தில் நின்று ​கொண்டிருக்கும் இளம் வயது ​போராளியால் மட்டு​மே உருவாக்க முடிந்த வாசக அனுபவம் இது.

ம​ழையாளத்தில் ​​வெளிவந்த சுயசரி​தை நூல்களில் மிக முக்கியமான​தாகக் கருதப்படும் இந்நூல் குறுகிய காலத்தில் அதிக வாசகர்க​ளை ​சென்ற​டைந்தது மட்டுமல்லாமல் மரபுவழி ​பெண்​மை​யை ​கேள்விக்குட்படுத்தியது.

TOP