குலாப்

ஆனிஜைதி

தமிழில் :பிரேம்

 பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குமுன் கல்லூரி மலரில் ஸ்மிருதி ஒருகதை எழுதினாள். இறந்துபோன பெண்ணைக் காதலிக்கும் சில ஆண்கள் முதல்முறையாக நேருக்குநேர் சந்தித்துக்கொள்வது பற்றியது அந்தக்கதை.

₹ 125.00

ஆனிஜைதி

தமிழில் – பிரேம்

 பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குமுன் கல்லூரி மலரில் ஸ்மிருதி ஒருகதை எழுதினாள். இறந்துபோன பெண்ணைக் காதலிக்கும் சில ஆண்கள் முதல்முறையாக நேருக்குநேர் சந்தித்துக்கொள்வது பற்றியது அந்தக்கதை. கதையின் தலைப்பு ஸ்மிருதிக்குக் கூட மறந்துவிட்டது, ஆனால் அந்தக்கதையின் மையப்புள்ளி மட்டும் என்நினைவில் பதிந்துவிட்டது. ஒரு பெண்ணுக்குப் பல காதலர்கள் என்ற அந்தக்கதை பற்றி நான் யோசித்துப் பார்ப்பதுண்டு, குலாப் எழுத அதுதான் என்னைத் தூண்டியது.

TOP