சமூகம்

Showing all 3 results

SALE!

இந்து மதம்: ஒரு விசாரணை

ஆர்எஸ்எஸ் – பார்ப்பனர் – சாதிகள்

சீனிவாச ராமாநுஜம்

காந்தி தன்னை ‘இந்து’ என்று வரையறுத்துக்கொண்டார். அம்பேத்கர் ‘நான் ஓர் இந்துவாகப் பிறந்திருந்தாலும் இந்துவாகச் சாக மாட்டேன்’ என்றார். இந்து என்ற கருத்தாக்கத்துக்குள் இருந்து பெரியார் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். ‘இந்து என்ற சொல்லை நம்மால் வரையறுக்க முடியாது’ என்கிறார் கோல்வால்கர். 

₹ 140.00₹ 150.00
SALE!

பாரம்பரிய இந்தியப் பண்பாடுகள்

- உடனிகழ்காலக் கடந்த காலங்கள்

ரொமிலா தாப்பர்

தமிழில்: சா. தேவதாஸ்

மக்கள் எவ்விதம் வாழ்ந்து தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், பொருட்களையும் சிந்தனைகளையும் எப்படி மதிப்பிடுகிறார்கள் என ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் அதனதன் பண்பாடுகள் உள்ளன. இந்தியப் பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் கட்டமைப்பது எது என்பது குறித்து நிறையவே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

₹ 340.00₹ 350.00
SALE!

விரிசல் கண்ணாடி

அனுபவம், கோட்பாடு குறித்து ஓர் இந்திய விவாதம்

கோபால் குரு & சுந்தர் சருக்கை

தமிழில் : சீனிவாச ராமானுஜம்

பெரும் வெடிப்பாகவும் தீவிரமாகவும் வெளிவந்திருக்கும் இந்த நூல் அனுபவம், கோட்பாடு, அறம், அரசியல் குறித்து இந்தியாவைச் சேர்ந்த தத்துவவியலாளருக்கும் சமூகக் கோட்பாட்டாளருக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடலாகிறது. 

₹ 420.00₹ 450.00
TOP