அரசியல்

Showing 21–25 of 25 results

முள்கிரீடம்

அ. பகத்சிங்

இந்திய கிராமங்கள் சிறிய குடியரசுகளாக இருக்கிறது என்று சொல்வதில் இந்துக்களுக்கு பெருமையாக இருக்கலாம். இந்த குடியரசுகளில்…

₹ 100.00
SALE!

வணக்கம் பஸ்தார்

ஆசிரியர்: மு.ந.புக​ழேந்தி

இந்த நிலத்​தையும் இந்த வனங்க​ளையும் பூமிக்கு கீ​​ழே இருக்கும் இந்த ​பொக்கிசங்க​ளையும்…

₹ 150.00

வரலாற்றில் பிராமண நீக்கம்

இந்தியச் சமூகத்தில் ஆதிக்கமும் எதிர்ப்பும்

 ப்ரஜ் ரஞ்சன் மணி

 தமிழில் : க. பூரணச்சந்திரன்

 வரலாற்றில் பிராமண நீக்கம்… இந்தியாவின் மாற்றுவரலாற்றுக்கான ஒரு பனுவலாக விளங்க முடியும். அடித்தட்டு மக்கள் கோட்பாடு

₹ 550.00

வரலாற்றில் புராணத்திற்கு இடமில்லை

தொகுப்பும் மொழியாக்கமும்: செ. நடேசன்
இன்றைய மோடி அரசுக்கு  முந்தைய எந்த அரசும் பகுத்தறிவையும் நியாயங்களையும் இந்த அரசைப்போல
கைவிட்டதில்லை. அடல்பிகாரி வாஜ்பேயிகூட ‘உறுப்புமாற்று மற்றும் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சைகளை நாம் அறிந்திருந்தோம் என விநாயகர் காட்டுகிறார்’ 
₹ 110.00

​​​ரெட் சன்

ஆசிரியர்: இந்திரா காந்தி

ஒவ்​வொரு நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், அ​மைச்சர்களும் தங்கள் அலுவலகத்திற்குள் நு​ழையு முன்பு…

₹ 250.00
TOP