பொருளாதாரம்

Showing the single result

நான் செய்வதைச் செய்கிறேன்

ரகுராம் ராஜன்

தமிழில் : ச. வின்சென்ட்

ஆளுநராக மூன்றாண்டுகள் பணியாற்றிய குறுகிய பதவிக்காலத்தில்  ராஜன் தன்னுடைய வலிமையான முத்திரையை ரிசர்வ் வங்கியில் பதித்துவிட்டார். பணவீக்கத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்கும் தனது கவனத்துடன் புதிய பணச் சட்டகத்திற்கு அடித்தளம் இட்டார். 

₹ 399.00
TOP