ஆவணம்

Showing all 2 results

சே.வாழ்வும் புரட்சியும்

குறைகாண முடியாத பண்புகளும் கறை படியாத நடத்தையும் கொண்ட மனிதர் சே…

₹ 99.00
SALE!

சொலவடைகளும் சொன்னவர்களும்

ச. மாடசாமி

உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த, யோசனை சொல்ல, ஆறுதல் தர, அறிவுரை தந்து நெறிப்படுத்த, விமர்சனம் செய்து எச்சரிக்க, பிரச்சனையான நேரத்தில் தீர்வுகள் தேடித்தர, சொலவடைகளைப் போலப் பயன் தருகிற எளிய இலக்கியம் எதுவும் இல்லை.

₹ 300.00₹ 320.00
TOP