வாழ்க்கை வரலாறு

Showing 31–33 of 33 results

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

வாழ்வும் பணியும்

கிட்டி ஃபெர்கூசன்

தமிழில்: பேரா ச.வின்சென்ட்

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கை நோளிணி மிக மெதுவாகவே பாதித்தது. லூக்காசியன் பேராசிரியராக ஆகும்போது, அவரால் நடக்க முடியாது, எழுத முடியாது. தானே சாப்பிட முடியாது…

₹ 380.00
SALE!

ஹென்ரிட்டா லேக்ஸ்

சா.சுரேஷ்

ஹென்ரிட்டா லேக்ஸ் 1951 இல் மறைந்தார் . ஆனால் அடுத்து நேர்ந்தவைகள் இவ்வுலகத்தையே மாற்றின.

வாழ்ந்துகொண்டிருப்பவர்களுக்காக இறந்து போன ஒருவர் இந்தளவிற்கு செய்ததில்லை. நம்மை வசீகரிக்கிற, மனதை குடைந்தெடுக்கிற இன்றியமையாத புத்தகம்.

₹ 150.00

​​மார்லன் பிரான்​டோ

ஆசிரியர்: அஜயன் பாலா

கேமரா முன் நின்றவுடன் ​பைத்தியக்கார மனநி​லைக்கு அவரது பணியின் ஈடுபாடு தீவிரம் ​கொள்ளும்…

₹ 250.00
TOP