விவசாயம்

Showing all 4 results

இயற்கை வழியில் வேளாண்மை

மசானபு ஃபுகோகா

இந்தப் புத்தகமானது, ஐம்பது வருடங்களாக இயற்கையைத் தேடி அலைந்த
ஒரு விவசாயியின் பதிவாகும்.செலவு பிடிக்கும் செயற்கை உரங்கள் இல்லாமல்,

₹ 600.00

ஒற்​றை ​வைக்​கோல் புரட்சி

மசானபு ஃபுகோகா

​தமிழில் :பூவுலகின் நணபர்கள்

புதிதாய் வருபவர்கள் இயற்​கை வேளாண்​மை என்பதற்கு இயற்கையானது…

₹ 160.00

மண்புழு என்னும் உழவன்

வளர்ப்பும் தொழில்நுட்பமும்,பயன்களும்
பேராசிரியர். சுல்தான் அஹமது இஸ்மாயில்

மண்புழு தான் நிறைய பாரம்பரிய விஞ்ஞானிகள், துறவிகள், கவிஞர்களின் விருப்பத்துக்குரிய விவாதப்பொருளாகவும் புகழ்ச்சிக்குரிய உயிரியாகவும்….

₹ 100.00

வி​தைகள்

ஆசிரியர்: பூவுலகின் நண்பர்கள்

​ஆட்​டைக் கடித்து மாட்​டைக் கடித்து ஆ​ளை​யே கடிக்க வந்ததாம் நரி…

₹ 110.00
TOP